050 211 5313 deprael@werkpro.nl

ANBI-status

ANBI-status

Brouwerij de Prael Groningen is een project van de Stichting Botteldaip. De stichting Botteldaip is nauw gelieerd aan de stichting WerkPro. De stichting Botteldaip is evenals de stichting WerkPro een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Bekijk hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Naam van de instelling

Stichting Botteldaip

RSIN

8583 736 22

Post- en bezoekadres

Bezoekadres Boterdiep 75
9712 LL Groningen

 

Postadres
Postbus 4159
9701 ED Groningen

 

Doelstelling

1. De stichting biedt gelegenheid voor het in opdracht plaatsen van moeilijk bemiddelbare

werkzoekenden en van deelnemers in het kader van zinvolle dagbesteding.

2. De stichting stelt zich ten doel in dit kader activiteiten te ontplooien met betrekking tot het

brouwen van bier en aanverwante horeca-activiteiten.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten worden besteed

overeenkomstig het doel van de stichting.

4. De stichting richt haar activiteiten op Noord-Nederland.

 

Beleidsplan

2022

Het beleid is gericht op het inrichten van een gezamenlijk project de Prael, waarin ondergebracht het project restaurant/brouwerij en het Simplon Hostel (onderdeel van WerkPro). De begroting 2021 gaat uit van een substantiële omzetstijging.

Eind 2022 is er een gezamenlijk inkoopbeleid en met een zo optimaal mogelijk duurzaam en lokaal karakter.

Er wordt gestart met de verbouw van eigen hop bij het project de Heemtuin of Groenprojecten Ewsum (onderdeel Stichting WerkPro).

Het streven is eind 2022 25 deelnemers op de Wmo- algemene voorziening binnen de Prael & Simplon geplaatst te hebben. In totaal zijn er 50 deelnemers.

Eind 2022 zijn er diverse arrangementen ontwikkeld en staat er een activiteitenkalender.

Eind 2022 is het plan met financiële onderbouwing om het hostel te verbouwen gereed om uitgevoerd te worden.

 

2022-2024

Eind 2023 hebben wij een duurzaam en lokaal inkoopbeleid en straalt dit uit in de producten.

Eind 2024 zijn er 3 mensen in dienst vanuit de doelgroep en bieden wij plek aan 85 deelnemers ook in ontwikkel en opleidingstrajecten

In het jaar 2023 staat het concept de Prael brouwerij, proeflokaal en hostel.

Eind 2023 scoren we een 8 of hoger op Booking.com doordat het hostel (deels) is aangepast aan de huidige verwachtingen en markt.

Eind 2024 is er een positief resultaat van € 5.000 gerealiseerd.

 

Bestuurder

Cees Jan Gieskes

 

RvC

R.Schuur (voorzitter)

T.M.van der Meulen-Wiersema

H.J.E.van Balen

W.Knobbe

A.C.Wessels

 

(financieel) Jaarverslag
De jaargegevens (inhoudelijk en financieel met daarin het beloningsbeleid) van de stichting Botteldaip zijn opgenomen in het jaardocument van de stichting WerkPro en zijn te vinden op de site van Jaarverslagen Zorg. Voer daar de naam WerkPro in.

contact

DE PRAEL GRONINGEN
Boterdiep 75
050-2115313
groningen@deprael.nl

onderdeel van Stichting Botteldaip, verbonden met

De Prael wordt medemogelijk gemaakt door